dimecres, 7 de juliol de 2010

DIBUIX A L'AIRE LLIURE

Durant el mes de juny, els alumnes van dibuixar a l'aire lliure en el parc de la Glorieta, molt proper a l'Escola de Belles Arts, gaudint dels verds i bells racons del parc. Van canviar per uns dies l'aula, per l'espai lliure que proporciona la Glorieta, apreciant directament la llum, el color, les teixidures i les diferents formes de la naturalesa.

****

Durante el mes de junio, los alumnos dibujaron al aire libre en el parque de la Glorieta, muy cercano a la Escuela de Bellas Artes, gozando de los verdes y bellos rincones del parque. Cambiaron por unos días el aula por el espacio libre que proporciona la Glorieta, apreciando directamente la luz, el color, las texturas y las diferentes formas de la naturaleza.


EXPOSICIÓ DE FI DE CURS 2010

El dimecres 1 de juny es va inaugurar l'exposició d'obres realitzades pels alumnes de la Secció d'Expressió Plàstica. Es va contar amb la presència de la Regidora de Cultura, Rosa Sánchez i la Coordinadora de l'àrea de Cultura i Educació, Carmina Nácher. Van assistir els professors del centre, nombrosos alumnes i familiars. Tots van gaudir de la contemplació de les obres creatives dels xiquets i de l'esforç realitzat durant tot l'any amb gran satisfacció.
****
El miércoles 1 de junio se inauguró la exposición de obras realizadas por los alumnos de la Sección de Expresión Plástica. Se contó con la presencia de la concejala de Cultura, Rosa Sánchez y la coordinadora del área de Cultura y Educación, Carmina Nácher. Asistieron los profesores del centro, numerosos alumnos y familiares. Todos disfrutaron de la contemplación de las obras creativas de los niños y del esfuerzo realizado durante todo el año con gran satisfacción.