diumenge, 26 de setembre de 2010

Concurs de Pintura Infantil al aire lliure


Amb motiu de la XLIII commemoració del "MIG ANY" l'Associació de Sant Jordi convoca entre els escolars de Primària i 1º Cicle d'I.S.O un Concurs de Pintura a l'aire lliure, premi “Silvestre Vilaplana Molina” que tindrà lloc el diumenge dia 3 d'Octubre, en el Parc de Cervantes.

BASES

1ª Podran prendre part en ell tots els nens que ho desitgin, dintre de les següents categories:
- Alevín, fins a 5 anys.
- Benjamí, de 6 a 8 anys.
- Infantil, de 9 a 11 anys.
- Juvenil, de 12 a 14 anys.
2ª El concurs se celebrarà de 10.30 a 12.30 hores, a l'aire lliure en el Parc de Cervantes.
3ª Els concursants se situaran segons creen convenient, dotats del material necessari que serà facilitat per l'Associació de Sant Jordi. Els concursants acompanyaran amb les seves obres les dades personals: nom i cognoms, edat, domicili particular, telèfon i centre on cursen els estudis.
4ª El procediment, doncs, serà lliure.
5ª El jurat nomenat a aquest efecte recollirà tots els treballs i emetrà la fallada a continuació. 6ª S'estableixen un primer i un segon premi per categoria.
7ª Els premis seran lliurats juntament amb un diploma acreditatiu, en el transcurs d'una Matinal Infantil que l'Associació de Sant Jordi organitzarà amb motiu del "Mig Any", a l'octubre de 2010.
8ª Els treballs premiats passaran a propietat de l'Associació, i seran publicats –els quatre primers premis de cada categoria- en la Revista de la Festa de 2011.
¡¡ANIMAR-VOS I PARTICIPEU!!

****

Con motivo de la XLIII conmemoración del “MIG ANY”, la Asociación de San Jorge convoca entre los escolares de Primaria y 1º Ciclo de E.S.O un Concurso de Pintura al aire libre, premio “Silvestre Vilaplana Molina” que tendrá lugar el domingo día 3 de Octubre, en el Parque de Cervantes.
BASES
1ª Podrán tomar parte en él todos los niños que lo deseen, dentro de las siguientes categorías:
- Alevín, hasta 5 años.
- Benjamín, de 6 a 8 años.
- Infantil, de 9 a 11 años.
- Juvenil, de 12 a 14 años.
2ª El concurso se celebrará de 10.30 a 12.30 horas, al aire libre en el Parque de Cervantes.
3ª Los concursantes se situarán según crean conveniente, dotados del material necesario que será facilitado por la Asociación de San Jorge. Los concursantes acompañarán con sus obras los datos personales: nombre y apellidos, edad, domicilio particular, teléfono y centro donde cursan los estudios.
4ª El procedimiento, pues, será libre.
5ª El jurado nombrado al efecto recogerá todos los trabajos y emitirá el fallo a renglón seguido.
6ª Se establecen un primer y un segundo premio por categoría.
7ª Los premios serán entregados junto con un diploma acreditativo, en el transcurso de una Matinal Infantil que la Asociación de San Jorge organizará con motivo del Mig Any, en octubre de 2010.
8ª Los trabajos premiados pasarán a propiedad de la Asociación, y serán publicados –los cuatro primeros premios de cada categoría- en la Revista de la Fiesta de 2011.
¡¡ANIMAROS Y PARTICIPAD!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada