divendres, 9 d’abril de 2010

TALLER DELS SOMNIS

La Secció d'Expressió Plàstica, té programat introduir als xiquets en el món de l'art, mitjançant el coneixement de la vida i obra dels pintors més famosos de diferents èpoques i estils. Per a això, la secció compta amb diverses activitats i recursos, entre ells, una col·lecció de contes il·lustrats d'Edicions *Brosquil, dirigits al públic infantil. En aquests es conten històries sobre diversos pintors: Velázquez, Goya, *Toulouse-*Lautrec, *Segrelles, *Sorolla, Dalí, Miró, *Boticelli, Marc *Chagall, Paul *Klee, Van *Gogh, Paul *Gauguin, Picasso i Fernando Botero.
Al març vam començar amb una activitat sobre Marc
*Chagall, pintor rus pertanyent al moviment *surrealista i relacionat també amb el cubisme i *fauvismo. Els alumnes van conèixer la seva obra, de gran imaginació lírica i fantasia amb un gran equilibri i harmonia de colors. Posteriorment van realitzar un taller de somnis, en el qual cadascun havia de plasmar, per mitjà de la pintura, lliurement els seus propis somnis igual que Marc *Chagall, deixan volar la seua imaginació.
*****
La Sección de Expresión Plástica, tiene programado introducir a los niños en el mundo del arte, mediante el conocimiento de la vida y obra de los pintores más famosos de distintas épocas y estilos. Para esto, la sección cuenta con varias actividades y recursos, entre ellos, una colección de cuentos ilustrados de Ediciones Brosquil, dirigidos al público infantil. En estos se cuentan historias sobre diversos pintores: Velázquez, Goya, Toulouse-Lautrec, Segrelles, Sorolla, Dalí, Miró, Boticelli, Marc Chagall, Paul Klee, Van Gogh, Paul Gauguin, Picasso y Fernando Botero.
En marzo empezamos con una actividad sobre Marc Chagall, pintor ruso perteneciente al movimiento surrealista y relacionado también con el cubismo y fauvismo. Los alumnos conocieron su obra, de gran imaginación lírica y fantasía con un gran equilibrio y armonía de colores. Posteriormente realizaron un taller de sueños, en el que cada uno debía plasmar, por medio de la pintura, libremente, sus propios sueños al igual que Marc Chagall, dejando volar su imaginación.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada